.

Enligt en undersökning som gjorts, så ska det vara miljövänligare att köpa en e-book och läsa sina böcker i, än att köpa böckerna i sin fysiksa form.
Undersökningen har tagit hänsyn till hela livscykeln av en e-book. Ända från att man gräver ut material ur berggrunden till att man slänger den på miljöstationen. Samma sak med böckerna förståss.
En e-book släpper enligt undersökningen ut ungefär 168 kg koldioxid. Medan böcker släpper ut ca 1000 kg CO2. Detta om du köper tre böcker i månaden i fyra år.
För att minska sin miljöpåverkan så har sex skolor i USA nu beslutat att, göra alla sina skolböcker till Kindle-version. Alla elever får en Kindle, och man sänker där med pappersförbrukningen.
Tänk dock på att man verkligen måste läsa mycket böcker för att det ska löna sig, och de som köper en e-book vill ju kanske även köpa en ny efter några år när ens blivit gammal. Vilket skulle resultera i en större miljöpåverkan.
Man säger även att man tror att e-books kommer att ha halverat koldioxid-utsläppen, innan år 2015.
Var uppdaterad - var TechNytt
Källa: cnet.com