Google har nu sagt att man kommer att släppa sin föredetta "Google labs" funktion till Google images. Det är "similar images" som nu kommer till Google bildsök. Similar images gör det lättare att hitta de bilder du vill ha när du söker på tjänsten. Om du till exempel söker på "Jaguar" så kommer antagligen bilder på bilar så väl som på djur. Om det du söker är bilar så trycker du bara på similar images och bilder som är lik denna kommer upp. Även om det bara skulle vara bilder på bilar från början så kan du ändå sålla bort en del. Du väljer nu istället bara den sortens bild du vill ha, t.ex. På en Jaguar i profil, då ska du få upp liknande bilder. Lägg märke till att funktionen inte fungerar på alla bilder.
Skulle du vilja besöka similar images nu klicka här.
Mer bilder!

Var uppdaterad - var TechNytt