Det är företaget Horizon Fuel Cell Technologies som nu har tänkt att släppa, så kallade bränsleceller. Genom släppet av produkt-serien så blir batterierna världens första, helt miljörena batterier, i denna storleken, som finns på marknaden.

Efter att du har laddat "stationen", kallad HydroFill, med el, från antingen el-uttaget eller via en medföljande solcell så kan du ladda den så kallade MiniPak som gör det möjligt att få ut elektricitet, då i 5 volt, vilket gör att den är perfekt för att, genom microUSB ladda telefoner, GPS:er eller digitalkameror. HydroFill laddar den elektriska energin i vätskan. Vid önskat tillfälle så sker en kemisk reaktion i vätskan (vatten), då stationen separerar på vätet och syret och energin omvandlas till elektricitet. Man säger att reaktionen är helt och hållet ren eftersom de enda restprodukterna är vattenånga.
Horizon planerar att visa upp sina produkter under CES (7 jan) och kommer att släppa produkterna senare under 2010.
Skulle du vilja så kan du också ladda dina prylar med Horizons så kallade HydroStick. De är i AA-batteri storleken och kan alltså användas som sådana. Ett laddat HydroStick ska ha en kapacitet på hela 15Wh som är tillräckligt för att ladda din mobiltelefon 2-3 ggr, enligt Horizon själva.
Som försäljnings-slogan så säger företaget "Laddaren är konstruerad för att möta behoven hos användare som vill ha mer energi i ett portabelt paket, till ett lägre pris än vanliga batterier".

Var uppdaterad - var TechNytt