TeliaSonera och Ericsson har, för ett tag, haft en bra kontakt med Ericsson. Detta gjorde att TeliaSonera idag kunnat släppa världens första LTE-nätverk.
LTE-tekniken kallas av många, som att vara `den första teknik´som kan kallas 4G, även om Sprint redan i augusti släppte ett, vad de kallade, fjärde generationens nätverk. Tekniken som de använde sig av, kallas för WiMax och kan bara i teorin, klara av ca 12Mbit/s, medan Sveriges HSDPA klarar av ca 14Mbit/s (i teorin). Vilket gjorde att Ericsson ratade Sprints påstående om att de hade det första 4G nätverket.
Ericsson har även tidigare sagt att man tror sig kunna bli först ut med den nya tekniken, men att den skulle släppas för kommersiellt bruk, så här tidigt var det inte många som trodde.
Vill du prova på tekniken, så måste du antingen åka till Oslo, om du inte hellre gör det i Stockholm, då detta är de ända två städerna du har 4G teckning i. Än så länge så är det bara Samsung som har släppt någon dongel till tekniken, om det är någon telefon på väg, vet jag inte än.
För att köpa en dongel så krävs att du ställer dig i väntelistan (kan göras på telia4g.se), då det finns en begränsad mängd sådana.
Totala kostnaden blir efter ett år med modemet och uppkopplingen ca 3500 kronor.
LTE kommer att klara av mellan ca 20-80Mbit/s (i praktiken).
För mer info? Klicka här!

Var uppdaterad - var TechNytt