Windows har alltid varit uppbyggt på ett speciellt sätt. Även om vi har sett stora förändringar när det gäller grafik och dylikt, så har inte operativet förändrats så jätte mycket när det gäller användargränsnittet. Men "snart" kanske vi kan få se en ändring på detta?

Enligt en anställd på Microsofts Windows-team, så ska det kommande operativet vara helt annorlunda, jämfört med de föregående versionerna av operativ-serien.
Personen är anonym, då han säger att Windows.next (kodnamn) ska bli "helt annorlunda, gentemot vad folk vanligtvis tänker om Windows". Vad han menar vet vi ju förståss inte, men en stor förändring av gränssnittet skulle inte förvåna mig,.
Bloggaren skrev sitt inlägg på MSDN (Microsoft Developer Network), men Microsoft tog självklart bort inlägget så fort det upptäcktes.
Windows 8 (eller Windows.next, vilka båda är kodnamn) kommer att släppas någon gång under 2012, säger Microsoft själva. Vilket kan ses på den så kallade road-mapp:en som Microsoft släppt, klicka här!

Var uppdaterad - var TechNytt