Microsoft lyckades nyligen att få en bot på hela $240 miljoner. Det är i Word som man använt sig av patenterat material.

Microsoft som medvetet brutit mot ett företag kallat i4i:s patenterade material, ska nu bli tvingade till att betala $240 miljoner kronor till företaget. Patentet har med användningen av XML att göra. Med andra ord en standard som många andra vanliga standarder är byggda på, så som standarden som denna hemsida är baserad på, XHTML.
Microsoft blev stämda i samma mål redan i augusti förra året, men gav inte upp. Man tog frågan längre och förlorade nu alltså ännu en gång. Utöver de enorma mängder pengar som företaget måste betala till i4i, så krävs nog en del pengar till advokaterna också.
Om Microsoft skulle vilja ta frågan längre, så kommer fallet att gå till högsta domstolen.
Microsoft tänker troligtvis inte att ge upp. I besluten tagna av domstolen så står det nämligen att inte Microsoft bara måste ta bort tekniken från sitt Office-paket, utan även sluta sälja det. Ingen bra start för Office 2010 som släpps någon gång i juni!
Ja, nu är det inte bara Apple och HTC som är i patentkrig. Är detta en ny trend vi kan tänkas att få se? Teknikvärlden i patentkrig.

Var uppdaterad - var TechNytt